Analiza przypadków przedwczesnego pęknięcia błon płodowych pomiędzy 22 a 33 tygodniem ciąży
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Oddział Ginekologii i Położnictwa, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Knapik   

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. St. Batorego 15, 41-902 Bytom,
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:244-251
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Pęknięcie pęcherza owodniowego pomiędzy 22 a 33 tygodniem ciąży (preterm premature rupture of membranes – PPROM) jest szczególnym scenariuszem klinicznym, kiedy losy noworodka są niepewne, ale jego przeżycie jest prawdopodobne. Celem pracy było przedstawienie pełnego spektrum problemów podczas diagnostyki i leczenia ciężarnej w tej szczególnie trudnej sytuacji.

Materiał i metody:
Przeanalizowano przebieg leczenia u 38 pacjentek w wieku 18–42 lat, które zostały przyjęte do szpitala pomiędzy 22 a 33 tygodniem ciąży z powodu podejrzenia PPROM. Zebrano komplet danych na temat diagnostyki, leczenia i dalszego przebiegu ciąży. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.

Wyniki:
Przedwczesne pęknięcie błon płodowych potwierdzono u 31 ciężarnych. Średni wiek ciążowy, w jakim wystąpiło PPROM, wynosił 28,2 tygodnia. Badanie ultrasonograficzne miało bardzo wysoką wartość diagnostyczną w rozpoznawaniu PPROM. Czas latencji pacjentek z potwierdzonym PPROM wynosił średnio 11 dni, jednak rozrzut uzyskiwanych wartości był znaczny (1–85 dni) i nie wykazywał istotnego związku z wiekiem ciążowym (r = 0,29, p = 0,106). W chwili zakończenia obserwacji (miesiąc po porodzie) 16% noworodków zmarło, a kolejne 16% nadal przebywało w szpitalu z niepewną prognozą co do przeżycia. W grupie, w której do rozwiązania ciąży doszło w 32 tygodniu lub później, nie odnotowano ani jednego zgonu.

Wnioski:
Śmiertelność noworodków urodzonych wskutek PPROM przed 32 tygodniem ciąży jest zróżnicowana i zależna od wieku ciążowego. Wstępne badanie kliniczne powinno być zawsze potwierdzone przez badanie ultrasonograficzne. Ze względu na konsekwencje społeczno-ekonomiczne zagadnienie to wymaga dalszych prospektywnych badań.

 
REFERENCJE (17)
1.
Falk S.J., Campbell L.J., Lee-Parritz A., Cohen A.P., Ecker J., Wilkins-Haug L., Lieberman E. Expectant management in spontaneous preterm premature rupture of membranes between 14 and 24 weeks’ gestation. J. Perinatol. 2004; 24(10): 611–616.
 
2.
van der Ham D.P., van Teeffelen A.S., Mol B.W. Prelabour rupture of membranes: overview of diagnostic methods. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2012; 24(6): 408–412, doi: 10.1097/GCO.0b013e328359825c.
 
3.
El-Messidi A., Cameron A. Diagnosis of premature rupture of membranes: inspiration from the past and insights for the future. J. Obstet. Gynaecol. Can. 2010; 32(6): 561–569, doi: 10.1016/S1701-2163(16)34525-X.
 
4.
van der Ham D.P., van Melick M.J., Smits L., Nijhuis J.G., Weiner C.P., van Beek J.H., Mol B.W., Willekes C. Methods for the diagnosis of rupture of the fetal membranes in equivocal cases: a systematic review. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2011; 157(2): 123–127, doi: 10.1016/j.ejogrb.2011.03.006.
 
5.
Caughey A.B., Robinson J.N., Norwitz E.R. Contemporary diagnosis and management of preterm premature rupture of membranes. Rev. Obstet. Gynecol. 2008; 1(1): 11–22.
 
6.
Sun L., Tao F., Hao J., Su P., Xu R., Liu F. Vaginal bleeding in early pregnancy and associations with physical, psychological and environmental factors among Chinese women: from the C-ABC cohort study. Gynecol. Obstet. Invest. 2012; 73(4): 330–336, doi: 10.1159/000336402.
 
7.
Velez Edwards D.R., Baird D.D., Hasan R., Savitz D.A., Hartmann K.E. First-trimester bleeding characteristics associate with increased risk of preterm birth: data from a prospective pregnancy cohort. Hum. Reprod. 2012; 27(1): 54–60, doi: 10.1093/humrep/der354.
 
8.
Moghaddam Banaem L., Mohamadi B., Asghari Jaafarabadi M., Aliyan Moghadam N. Maternal serum C-reactive protein in early pregnancy and occurrence of preterm premature rupture of membranes and preterm birth. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2012; 38(5): 780–786, doi: 10.1111/j.1447-0756.2011.01804.x.
 
9.
Menon R., Fortunato S.J. Infection and the role of inflammation in preterm premature rupture of the membranes. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2007; 21(3): 467–478.
 
10.
Ryu A., Park K.H., Oh K.J., Lee S.Y., Jeong E.H., Park J.W. Predictive value of combined cervicovaginal cytokines and gestational age at sampling for intra-amniotic infection in preterm premature rupture of membranes. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2013; 92(5): 517–524, doi: 10.1111/aogs.12073.
 
11.
Harding J.E., Pang J., Knight D.B., Liggins G.C. Do antenatal corticosteroids help in the setting of preterm rupture of membranes? Am. J. Obstet. Gynecol. 2001; 184(2): 131–139.
 
12.
Restrictions on use of short-acting beta-agonists in obstetric indications – CMDh endorses PRAC recommendations. EMA/565019/2013, European Medicines Agency, 2013. [Wydruk u autora], dostępne: https://www.ema.europa.eu/docu....
 
13.
Giles M., Garland S., Oats J.J. Management of preterm prelabour rupture of membranes: an audit. How do the results compare with clinical practice guidelines? Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol. 2005; 45(3): 201–206.
 
14.
Test G., Levy A., Wiznitzer A., Mazor M., Holcberg G., Zlotnik A., Sheiner E. Factors affecting the latency period in patients with preterm premature rupture of membranes. Arch. Gynecol. Obstet. 2011; 283(4): 707–710, doi: 10.1007/s00404-010-1448-7.
 
15.
Dinsmoor M.J., Bachman R., Haney E.I., Goldstein M., Mackendrick W. Outcomes after expectant management of extremely preterm premature rupture of the membranes. Am. J. Obstet. Gynecol. 2004; 190(1): 183–187.
 
16.
Dewan H., Morris J.M. A systematic review of pregnancy outcome following preterm premature rupture of membranes at a previable gestational age. Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol. 2001; 41(4): 389–394.
 
17.
Messerschmidt A., Olischar M., Birnbacher R., Sauer A., Weber M., Puschnig D., Unterasinger L., Pollak A., Leitich H. Is it Possible to Make a Reliable Prognosis within the First Hour of Life for Very Low Birth Weight Infants Delivered after Preterm Premature Rupture of Membranes? Neonato-logy 2011; 99(2): 146–152, doi: 10.1159/000313969.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top