Czy należy zalecać redukcję masy ciała u osób w podeszłym wieku?
 
Więcej
Ukryj
1
Endocrinology Department, City Hospital in Piekary, Poland
 
2
Department of Nutrition Related Prevention, Faculty of Health Sciences in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Zieleń-Zynek   

Department of Nutrition Related Prevention, Faculty of Health Sciences in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2019;73:293-304
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W populacji osób starszych występują liczne choroby przewlekłe. Zmiany w układach organizmu związane z wiekiem, a także stany chorobowe mogą prowadzić do niedoborów żywieniowych i w konsekwencji wyniszczenia organizmu lub w wyniku zbyt dużej podaży energii i zmniejszonej aktywności fizycznej do nadmiernej masy ciała (nadwagi/otyłości). Zarówno wyniszczenie, jak i nadmierna masa ciała są wskaźnikami rokowniczymi. Autorzy omawiają w pracy występowanie nadmiernej masy ciała w kontekście paradoksu otyłości, wielochorobowości obserwowanej w tej grupie populacyjnej i zaleceń, co do dalszego postępowania w celu redukcji masy ciała.
 
REFERENCJE (44)
1.
Anker S.D., Coats A.J. Cardiac cachexia: a syndrome with impaired survival and immune and neuroendocrine activation. Chest. 1999; 115(3): 836–847, doi: 10.1378/chest.115.3.836.
 
2.
Amarya S., Singh K., Sabharwal M. Health consequences of obesity in the elderly. J. Clin. Gerontol. Geriatr. 2014; 5(3): 63–67, doi: 10.1016/j.jcgg.2014.01.004.
 
3.
Hoogendijk E.O., Rockwood K., Theou O., Armstrong J.J., Onwuteaka-Phi-lipsen B.D., Deeg D.J.H., Huisman M.Tracking changes in frailty throughout later life: results from 17-year longitudinal study in the Netherlands. Age Ageing 2018; 47(5): 727–733, doi: 10.1093/ageing/afy081.
 
4.
Noppa H., Andersson M., Bengtsson C., Bruce A., Isaksson B. Longitudinal studies of anthropometric data and body composition. The population study of women in Götenberg, Sweden. Am. J. Clin. Nutr. 1980; 33(1): 155–162, doi: 10.1093/ajcn/33.1.155.
 
5.
Beaufrère B., Morio B. Fat and protein redistribution with aging: metabolic considerations. Eur. J. Clin. Nutr. 2000; 54(3): S48–S53, doi: 10.1038/sj.ejcn.1601025.
 
6.
Mathus-Vliegen E.M.H., Basdevant A., Finer N., Hainer V., Hauner H., Micic D., Maislos M., Roman G., Schutz Y., Tsigos C., Toplak H., Yumuk V., Zahorska-Markiewicz B. Prevalence, pathophysiology, health consequences and treatment options of obesity in the elderly: a guideline. Obes. Facts. 2012; 5(3): 460–483, doi: 10.1159/000341193.
 
7.
Mathus-Vliegen E.M. Obesity and the elderly. J. Clin. Gastroenterol. 2012; 46(7): 533–544, doi: 10.1097/MCG.0b013e31825692ce.
 
8.
Babiarczyk B., Turbiarz A. Body Mass Index in elderly people – do the reference ranges matter? Prog. Health Sci. 2012; 2(1): 58–67.
 
9.
Polakowska M., Piotrowski W. Nadwaga i otyłość a występowanie choroby niedokrwiennej serca. Med. Metab. 2003; 7(2): 30–34.
 
10.
Dudkowiak R., Poniewierka A. Analiza stanu odżywienia osób po 65. roku życia hospitalizowanych na oddziale gastroenterologicznym. Piel. Zdr. Publ. 2013; 3(3): 293–298.
 
11.
Zieleń-Zynek I., Kowalska J., Kulpok A., Nowak J., Zubelewicz-Szkodzińska B. Porównanie wskaźników biochemicznych i antropometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika BAI i białka C-reaktywnego u kobiet w podeszłym wieku. Post. Diet. Geriatr. Gerontol. 2017; 3(1): 31–36.
 
12.
Wyrzykowski B., Zdrojewski T., Sygnowska E., Biela U., Drygas W., Tykarski A., Tendera M., Broda G. Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce. Wynik programu WOBASZ. Kardiol. Pol. 2005; 63(4): S641–S644.
 
13.
Mozaffarian D., Kamineni A., Prineas R.J., Siscovick D.S. Metabolic syndrome and mortality in older adults: the Cardiovascular Health Study. Arch. Intern. Med. 2008; 168(9): 969–978, doi: 10.1001/archinte.168.9.969.
 
14.
Hildrum B., Mykletun A., Hole T., Midthjell K., Dahl A.A. Age-specific prevalence of the metabolic syndrome defined by the International Diabetes Federation and the National Cholesterol Education Program: the Norwegian HUNT 2 study. BMC Public Health 2007; 7: 220, doi: 10.1186/1471-2458-7-220.
 
15.
de Groot C.P., Enzi G., Matthys C., Moreiras O., Roszkowski W., Schroll M. Ten-year changes in anthropometric characteristics of elderly Europeans. J. Nutr. Health Aging. 2002; 6(1): 4–8.
 
16.
Hughes V.A., Roubenoff R., Wood M., Frontera W.R., Evans W.J., Fiatarone Singh M.A. Anthropometric assessment of 10-y changes in body composition in the elderly. Am. J. Clin. Nutr. 2004; 80(2): 475–482, doi: 10.1093/ajcn/80.2.475.
 
17.
Zamboni M., Mazzali G., Zoico E., Harris T.B., Meigs J.B., Di Francesco V., Fantin F., Bissoli L., Bosello O. Health consequences of obesity in the elderly: a review of four unresolved questions. Int. J. Obes. (Lond). 2005; 29(9): 1011–1029, doi: 10.1038/sj.ijo.0803005.
 
18.
Dorner T., Leitner B., Stadlmann H., Fischer W., Neidhart B., Lawrence K., Kiefer I., Rathmanner T., Kunze M., Rieder A. Prevalence of overweight and obesity in Austrian male and female farmers. Soz. Praventivmed. 2004; 49(4): 243–246, doi: 10.1007/s00038-004-3120-0.
 
19.
Zizza C.A., Herring A., Stevens J., Popkin B.M. Obesity affects nursing-care facility admission among whites but not blacks. Obes. Res. 2002; 10(8): 816–823, doi: 10.1038/oby.2002.110.
 
20.
Fleischmann E., Teal N., Dudley J., May W., Bower J.D., Salahudeen A.K.: Influence of excess weight on mortality and hospital stay in 1346 hemodialysis patients. Kidney Int. 1999; 55(4): 1560–1567, doi: 10.1046/j.1523-1755.1999.00389.x.
 
21.
Wernio E., Jagielak D., Dardzińska J.A., Aleksandrowicz-Wrona E., Rogowski J., Gruszecka A., Małgorzewicz S. Analysis of Outcomes of the Nutritional Status in Patients Qualified for Aortic Valve Replacement in Comparision to Healthy Elderly. Nutrients 2018; 10(3): 304–319, doi: 10.3390/nu10030304.
 
22.
Romero-Corral A., Montori V.M., Somers V.K., Korinek J., Thomas R.J., Allison T.G., Mookadam F., Lopez-Jimenez F. Association of bodyweight with total mortality and with cardiovascular events in coronary artery disease: a systematic review of cohort studies. Lancet. 2006; 368(9536): 666–678, doi: 10.1016/S0140-6736(06)69251-9.
 
23.
Lainscak M., von Haehling S., Doehner W., Anker S.D. The obesity paradox in chronic disease: facts and numbers. J. Cachexia Sarcopenia Muscle. 2012; 3(1): 1–4, doi: 10.1007/s13539-012-0059-5.
 
24.
Blaum C.S., Xue Q.L., Michelon E., Semba R.D., Fried L.P. The association between obesity and the frailty syndrome in older women: the Women’s Health and Aging Studies. J. Am. Geriatr. Soc. 2005; 53(6): 927–934, doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53300.x.
 
25.
Villareal D.T., Banks M., Siener C., Sinacore D.R., Klein S. Physical frailty and body composition in obese elderly men and women. Obes. Res. 2004; 12(6): 913–920, doi: 10.1038/oby.2004.111.
 
26.
Phan H.M., Alpert J.S., Fain M. Frailty, inflammation and cardiovascular disease: evidence of a connection. Am. J. Geriatr. Cardiol. 2008; 17(2): 101––107.
 
27.
Wojzischke J., Diekmann R., Bauer J.M. Obesity in old age and its importance for functionality and frailty. Z Gerontol. Geriatr. 2016; 49(7): 573–580, doi: 10.1007/s00391-016-1133-y.
 
28.
Bell S.P. Liu D., Samuels L.R., Shah A.S., Gifford K.A., Hohman T.J., Jefferson A.L. Late-Life Body Mass Index, Rapid Weight Loss, Apolipoprotein E ε4 and the Risk of Cognitive Decline and Incident Dementia. J. Nutr. Health Aging. 2017; 21(10): 1259–1267, doi: 10.1007/s12603-017-0906-3.
 
29.
Lee I.M., Paffenbarger R.S. Jr. Is weight loss hazardous? Nutr. Rev. 1996; 54(4): S116–S124, doi: 10.1111/j.1753-4887.1996.tb03906.x.
 
30.
Wannamethee S.G., Shaper A.G., Whincup P.H., Walker M. Characteristics of older men who lose weight intentionally or unintentionally. Am. J. Epidemiol. 2000; 151(7): 667–675, doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a010261.
 
31.
Peters E.T., Seidell J., Menotti A., Arayanis C., Dontas A., Fidanza F., Karvonen M., Nedeljkovic S., Nissinen A., Buzina R., et al. Changes in body weight in relation to mortality in 6441 European middle-aged men: the Seven Countries Study. Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 1995; 19(12): 862–868.
 
32.
Newman A.B., Yanez D., Harris T., Duxbury A., Enright P.L., Fried L.P. Weight change in old age and its association with mortality. J. Am. Geriatr. Soc. 2001; 49(10): 1309–1318, doi: 10.1046/j.1532-5415.2001.49258.x.
 
33.
Harris T.B., Launer L.J., Madans J., Feldman J.J. Cohort study of effect of being overweight and change in weight on risk of coronary heart disease in old age. BMJ 1997; 314(7097): 1791–1794, doi: 10.1136/bmj.314.7097.1791.
 
34.
Ard J.D. Gower B., Hunter G., Ritchie C.S., Roth D.L., Goss A., Wingo B.C., Bodner E.V., Brown C.J., Bryan D., Buys D.R., Haas M.C., Keita A.D., Flagg L.A., Williams C.P., Locher J.L. Effects of Calorie Restriction in Obese Older Adults: The CROSSROADS Randomized Controlled Trial. J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. 2017; 73(1): 73–80, doi: 10.1093/gerona/glw237.
 
35.
Donini L.M., Poggiogalle E., Piredda M., Pinto A, Barbagallo M, Cucinotta D, Sergi G. Anorexia and eating patterns in the elderly. PLoS One. 2013; 8(5): e63539, doi: 10.1371/journal.pone.0063539.
 
36.
Arsalan M., Filardo G., Kim W.K., Squiers J.J., Pollock B., Liebetrau C., Blumenstein J., Kempfert J., Van Linden A., Arsalan-Werner A., Hamm C., Mack M.J., Moellmann H., Walther T. Prognostic value of body mass index and body surface area on clinical outcomes after transcatheter aortic valve implantation. Clin. Res. Cardiol. 2016; 105(12): 1042–1048, doi: 10.1007/s00392-016-1027-4.
 
37.
Koifman E., Kiramijyan S., Negi S.I., Didier R., Escarcega R.O., Minha S., Gai J., Torguson R., Okubagzi P., Ben-Dor I., Satler L.F., Pichard A.D., Waksman R. Body mass index association with survival in severe aortic stenosis patients undergoing transcatheter aortic valve replacement. Catheter. Cardiovasc. Inter. 2016; 88(1): 118–124, doi: 10.1002/ccd.26377.
 
38.
Dhana K., Koolhaas C.M., van Rossum E.F., Ikram M.A., Hofman A., Kavousi M., Franco O.H. Metabolically Healthy Obesity and the Risk of Cardiovascular Disease in the Elderly Population. PLoS One 2016; 11(4): e0154273, doi: 10.1371/journal.pone.0154273.
 
39.
Wykosiński A. Odmienności metaboliczne wieku podeszłego w kontekście leczenia przeciwpsychotycznego. Psychogeriatr. Pol. 2014; 11(2): 41–52.
 
40.
Mathys M., Blaszczyk A., Busti A. Incidence of abnormal metabolic parameters and weight gain induced by atypical antipsychotics in elderly patients with dementia. Consult. Pharm. 2009; 24(3): 201–209.
 
41.
Muscariello E., Nasti G., Siervo M., Di Maro M., Lapi D., D’Addio G., Colantuoni A. Dietary protein intake in sarcopenic obese older women. Clin. Interv. Aging. 2016; 11: 133–140, doi: 10.2147/CIA.S96017.
 
42.
Baumgartner R.N. Body composition in healthy aging. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2000; 904: 437–448, doi: 10.1111/j.1749-6632.2000.tb06498.x.
 
43.
Lee D., Choi E.Y. Sarcopenia as an Independent Risk Factor for Decreased BMD in COPD Patients: Korean National Health and Nutrition Examination Surveys IV and V (2008–2011). PLoS One 2016; 11(10): e0164303, doi: 10.1371/ journal.pone.0164303.
 
44.
Chau D., Cho L.M., Jani P., St Jeor S.T. Individualizing recommendations for weight management in the elderly. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2008; 11(1): 27–31, doi: 10.1097/MCO.0b013e3282f31744.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top