Czynniki ryzyka związane ze stylem i jakością życia a częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych mikroregionu: Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski
 
Więcej
Ukryj
1
Szpital Miejski nr 2 im. T. Boczonia, 41- 400 Mysłowice, ul. Bytomska 39
 
2
Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
 
3
Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
 
4
3Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach Zakład Epidemiologii Nowotworów
 
5
Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego, Sosnowiec, ul. Wyszyńskiego 12
 
6
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Jarosław Markowski   

Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice, Francuska 20-24, 40-027 Katowice, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Najczęściej wymienianymi czynnikami ryzyka w nowotworach złośliwych górnych dróg oddechowych (NZGDO) jest palenie tytoniu, nadmierne spożycie wysokoprocentowego alkoholu, niedobór witaminy A, predyspozycja genetyczna i narażenie na działanie związków rakotwórczych pochodzenia środowiskowego. Celem pracy była analiza czynników związanych ze stylem i jakością życia oraz ich wpływ na zachorowalność na NZGDO w obrębie mikroregionu Mysłowic.

Materiał i metody:
W pracy przedstawiono retrospektywną analizę zachorowań na NZGDO w obrębie miejscowości: Mysłowice, Imielin, Chełm Śląski w oparciu o materiał chorych leczonych na oddziale laryngologicznym szpitala w Mysłowicach w latach 1995-2004. W oparciu o dane chorych dokonano analizy zapadalności na NZGDO w korelacji z czynnikami ryzyka związanymi z wykonywaną pracą, ilością i czasookresem wypalanych papierosów, spożyciem wysokoprocentowego alkoholu, warunkami socjalno-bytowymi, miejscem zatrudnienia i aktualnego miejsca zamieszkania, chorobami współistniejącymi i poziomem wykształcenia.

Wyniki:
Z przeprowadzonej analizy wynika, że palenie papierosów i/lub spożywanie wysokoprocentowego alkoholu to główne czynniki ryzyka w NZGDO. Liczba i rodzaj wypalanych papierosów wiąże się istotnie ze wzrostem zapadalności na NZGDO. Poziom wykształcenia i status społeczno–ekonomiczny jest istotnym czynnikiem ryzyka zachorowania na NZGDO. Im wyższy poziom wykształcenia tym mniejsze ryzyko zachorowania.

Wnioski:
Zwiększona liczba zachorowań na NZGDO w mikroregionie Mysłowic, Imielina i Chełmu Śląskiego może być powiązana ze zwiększonym spożyciem wysokoprocentowych alkoholi, nadmierną ilością wypalanych papierosów oraz niskim statusem społeczno-ekonomicznym badanych chorych. W pracy potwierdzono wpływ uznanych czynników ryzyka na częstość zachorowań na NZGDO.

eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top