Identyfikacja węzła wartowniczego u chorych na raka piersi z użyciem metody ferromagnetycznej SentiMag®. Ocena przydatności i ograniczeń w materiale własnym
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii Onkologicznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Klinika Onkologii Klinicznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Lorek   

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, tel. +48 32 358 13 15
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:236-241
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena wielkości sygnału w węźle wartowniczym (WW) w zależności od: budowy piersi według American College of Radiology (ACR), wieku, obecności blizn i czasu od podania znacznika.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 161 procedur biopsji WW. W badanej grupie było 14 chorych z obecnością blizn.

Wyniki:
Analizując wpływ budowy piersi według ACR i czas od podania znacznika do wielkości sygnału w WW, stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację między wielkoścą sygnału a czasem podania znacznika w grupie chorych z typem budowy 1 i 2 według ACR. W grupie z 3 i 4 typem według ACR nie stwierdzono istotnej korelacji. Wielkość sygnału w WW w stosunku do wieku chorych wykazała istotną statystycznie ujemną korelację wielkości sygnału w WW w całej grupie oraz z ACR 1. Analiza 14 chorych z obecnością blizn wykazała znamiennie statystycznie niższą wielkość sygnału w WW.

Wnioski:
Stwierdzono, że czas od podania Sienna+® wpływa na wielkość sygnału w WW w stosunku do budowy piersi według ACR w przypadku typów 1 i 2, a w 3 i 4 brak takiej korelacji. Wydaje się, że u chorych w starszym wieku, a zwłaszcza z typem budowy 1 według ACR, można spodziewać się niższych wartości impulsów w WW. U chorych, u których wcześniej przeprowadzono zabiegi w zakresie kwadrantów górno-zewnętrznych można spodziewać się niższych wartości impulsów w WW.

 
REFERENCJE (20)
1.
Schwartz G., Giuliano A., Veronesi U. Preceedings of the consensus conference on the role of sentinel lymph node biopsy in carcinoma of the breast, April 19–22, 2001, Philadelphia, Pennsylvania. Cancer 2002; 94: 2542–2551.
 
2.
Douek M., Klaase J., Monypenny I., Kothari A., Zechmeister K., Brown D., Wyld L., Drew P., Garmo H., Agbaje O., Pankhurst Q., Anninga B., Grootendorst M., Ten Haken B., Hall-Craggs M.A., Purushotham A., Pinder S. Sentinel node biopsy using a magnetic tracer versus standard technique: the SentiMAG Multicentre Trial. Ann. Surg. Oncol. 2014; 21(4): 1237–1245.
 
3.
Thill M., Kurylcio A., Welter R., van Haasteren V., Grosse B., Berclaz G., Polkowski W., Hauser N. Response to Barranger E., Ihrai T., response to the article by Thill et al.: "The Central-European SentiMagstudy: Sentinel lymph node biopsy with supermagnetic iron oxide (SPIO) vs. radioisotope". The Breast 2014; 23(2): 175–179. Breast 2014; 23(5): 692.
 
4.
Rubio I.T., Diaz-Botero S., Esgueva A., Rodriguez R., Cortadellas T., Cordoba O., Espinosa-Bravo M. The superparamagnetic iron oxide is equivalent to the Tc99 radiotracer method for identifying the sentinel lymph node in breast cancer. Eur. J. Surg. Oncol. 2015; 41(1): 46–51.
 
5.
Piñero-Madrona A., Torró-Richart J.A., de León-Carrillo J.M., de Castro-Parga G., Navarro-Cecilia J., Domínguez-Cunchillos F., Román-San-tamaría J.M., Fuster-Diana C., Pardo-García R. Superparamagnetic iron oxide as a tracer for sentinel node biopsy in breast cancer: a comparative non-inferiority study. Eur. J. Surg. Oncol. 2015; 41(8): 991–997.
 
6.
Pouw J.J., Grootendorst M.R., Bezooijen R., Klazen CA., De Bruin W.I., Klaase J.M., Hall-Craggs M.A., Douek M., Ten Haken B. Pre-operative sentinel lymph node localization in breast cancer with superparamagnetic iron oxide MRI: the SentiMAG Multicentre Trial imaging subprotocol. Br. J. Radiol. 2015; 88(1056): 20150634.
 
7.
Ghilli M., MD Carretta E., Di Filippo F., Battaglia C., Fustaino L., Galanou I., Di Filippo S., Rucci P., Fantini M.P., Roncella M. The super-paramagnetic iron oxide tracer: a valid alternative in sentinel node biopsy for breast cancer treatment. Eur. J. Cancer Care 2015; Sep 14: DOI: 10.1111/ecc.12385.
 
8.
Tafra L., Lannin D.R., Swanson M.S., Van Eyk J.J., Verbanac K.M., Chua A.N., Ng P.C., Edwards M.S., Halliday B.E., Henry C.A., Sommers L.M., Carman C.M., Molin M.R., Yurko J.E., Perry R.R., Williams R. Multicenter trial of sentinel node biopsy for breast cancer using both technetium sulfur colloid and isosulfan blue dye. Ann. Surg. 2001; 233: 51–59.
 
9.
Cox C.E., Dupont E., Whitehead G.F., Ebert M.D., Nguyen K., Peltz E.S., Peckham D., Cantor A. Age and body mass index may increase the chance of failure in sentinel lymph node biopsy for women with breast cancer. Breast J. 2002; 8(2): 88–91.
 
10.
Haut J., Jacob D., Laurent E., Rubinstein M., Rahier L. Preoperative localisation and analysis (preoperative and definitive) of the sentinel node in clinical and subclinical breast carcinoma. Presented at the Second International Sentinel Node Congress, December 1–4. Santa Monica 2000 (Abstract Book p. 54).
 
11.
Hughes M., Goffman T.G., Perry R.R., Laronga C. Obesity and lymphatic mapping with sentinel lymph node biopsy in breast cancer. Am. J. Surg. 2004; 187(1): 52–57.
 
12.
Sutton R., Kollias J., Prasad V., Chatterton B., Grantley Gill P. Sameday lymphoscintigraphy and sentinel node biopsy for early breast cancer. ANZ J. Surg. 2002; 72(8): 542–546.
 
13.
Bergkvist L., Frisell J., Liljegren G., Celebioglu F., Damm S., Thörn M. Multicentre study of detection and false-negative rates in sentinel node biopsy for breast cancer. Br. J. Surg. 2001; 88(12): 1644–1648.
 
14.
Lamichhane N., Shen K.W., Li C.L., Han Q.X., Zhang Y.J., Shao Z.M. Sentinel lymph node biopsy in breast cancer patients after overnight migration of radiolabelled sulphur colloid. Postgrad. Med. J. 2004; 80: 546–550.
 
15.
Schirrmeister H., Kotzerke J., Vogl F., Buck A., Czech N., Koretz K., Helm G., Kreienberg R., Kühn T. Prospective evaluation of factors influencing success rates of sentinel node biopsy in 814 breast cancer patients. Cancer Biother. Radiopharm. 2004; 19: 784–790.
 
16.
Yararbas U., Argon A.M., Yeniay L., Kapkac M. Problematic aspects of sentinel lymph node biopsy and its relation to previous excisional biopsy in breast cancer. Clin. Nucl. Med. 2009; 34(12): 854–858.
 
17.
Tafra L., Lannin D.R., Swanson M.S., Van Eyk J.J., Verbanac K.M., Chua A.N., Ng P.C., Edwards M.S., Halliday B.E., Henry C.A., Sommers L.M., Carman C.M., Molin M.R., Yurko J.E., Perry R.R., Williams R. Multicenter trial of sentinel node biopsy for breast cancer usunig both technetium sulfur colloid and isosulfan blue dye. Ann. Surg. 2001; 233: 51–59.
 
18.
Luini A., Galimberti V., Gatti G., Arnone P., Vento A.R., Trifirò G., Viale G., Rotmensz N., Fernandez J.R., Gilardi D., Paganelli G. The sentinel node biopsy after previous breast surgery: preliminary results on 543 patients treated at the European Institute of Oncology. Breast Cancer Res. Treat. 2005; 89: 159–163.
 
19.
Celebioglu F., Frisell J., Danielsson R., Bergkvist L. Sentinel node biopsy in non-palpable breast cancer and in patients with a previous diagnostic excision. Eur. J. Surg. Oncol. 2007; 33: 276–280.
 
20.
Haigh P.I., Hansen N.M., Qi K., Giuliano A.E. Biopsy method and excision volume do not affect success rate of subsequent sentinel lymph node dissection in breast cancer. Ann. Surg. Oncol. 2000; 7: 21–27.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top