Sposób żywienia i aktywność fizyczna dzieci szkolnych ze środowisk miejskiego i wiejskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Epidemiology Faculty, Department of Epidemiology and Biostatics, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice
 
 
Autor do korespondencji
Apolonia Stefaniak   

Epidemiology Faculty, Department of Epidemiology and Biostatics School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, ul. Piekarska 18, Bytom 41-902
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:349-356
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Prawidłowe i zbilansowane żywienie dzieci w wieku szkolnym gwarantuje harmonijny rozwój młodych organizmów. W tym okresie kształtują się nawyki żywieniowe, które w połączeniu z odpowiednią aktywnością fizyczną powinny zapobiegać chorobom dietozależnym. Celem pracy było określenie błędów żywieniowych, aktywności fizycznej oraz różnic w sposobie żywienia dzieci w wieku szkolnym ze środowisk miejskiego i wiejskiego.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono we wrześniu 2015 r. na terenie powiatu częstochowskiego, wśród uczniów klas IV–VI szkół podstawowych ze środowisk miejskiego i wiejskiego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki:
Większość ankietowanych dzieci (79,33%) codziennie spożywa pierwsze śniadanie. Również najliczniejsza grupa badanych (82,69%) najczęściej na drugie śniadanie w szkole spożywa kanapkę przygotowaną w domu. Podwieczorku nie zjada 32,69% badanych uczniów. Najwięcej ankietowanych pije wodę mineralną (35,10%). Na lekcjach wychowania fizycznego w szkole zawsze ćwiczy 87,02% uczniów. Poza szkołą regularnie na dodatkowe zajęcia fizyczne uczęszcza 47,12% dzieci, natomiast 52,88% nie wykazuje systematycznej aktywności fizycznej.

Wnioski:
1. Do błędów żywieniowych popełnianych przez nieliczną grupę dzieci należą: niespożywanie pierwszego śniadania lub spożywanie pierwszego śniadania poza domem, spożywanie obiadu zarówno w szkole, jak i w domu, niespożywanie podwieczorku oraz niska ilość wody mineralnej wypijana w ciągu dnia. 2. Różnice w sposobie żywienia dzieci w zależności od miejsca zamieszkania dotyczą: spożywanego posiłku na drugie śniadanie, pory spożywania kolacji oraz spożywanych w ciągu dnia napoi. 3. Istotnie częściej dzieci z miasta podejmują regularną aktywność fizyczną po szkole, w obu środowiskach najbardziej popularną formą jest piłka nożna oraz taniec.

 
REFERENCJE (18)
1.
Harton A. Zachowania żywieniowe dzieci w Polsce. W:. Zdrowie publiczne. Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym. T. II. Red. J. Szymborski, W. Zatoński Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 115–133.
 
2.
Sosnowska-Bielicz E., Wrótniak J. Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W: Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży. Red. A. Wiatrowska, A. Bieganowska, A. Witek. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2013; 32: 147–165.
 
3.
Regional Committee for Europe. European Food and Nutrition Action Plan 2015–2020. WHO. Copenhagen. Denmark 2014, s. 6–7.
 
4.
Kostecka M. Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Med. Og. Nauk. i Zdr. 2014; 20(2): 208–213.
 
5.
Roszko-Kirpsza I., Olejnik BJ., Zalewska M., Marcinkiewicz S., Maciorowska E. Wybrane nawyki żywieniowe a stan odżywienia dzieci i młodzieży regionu Podlasia. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(4): 799–805.
 
6.
Krawczyński M. Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Help-Med s.c. Kraków 2008, s. 102.
 
7.
Mazur J. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle uwarunkowań socjodemograficznych. Wynik badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015, s. 139–140.
 
8.
Fairclough S.J., Hackett A.F., Davies I.G. Gobbi R., Mackintosh K.A., Warburton G.L., Stratton G., van Sluijs E.M., Boddy L.M. Promoting healthy weight in primary school children through physical activity and nutrition education: a pragmatic evaluation of the CHANGE! randomised intervention study. BMC Public Health 2013; 13; 626. DOI: 10.1186/1471-2458-13-626.
 
9.
Stankiewicz M., Pieszko M., Śliwińska A., Małgorzewicz S., Wyrzykowski B., Łysiak-Szydłowska W. Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi – wyniki badania Polskiego Projektu 400 Miast. Endokrynol. Otył. 2010; 6(2): 59–66.
 
10.
Hałacz J., Warechowska M. Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 10–12 lat mieszkających w Olsztynie. Pediatr. Endocrinol. Diabetes. Metab. 2015; 23(1): 23–31.
 
11.
Zimna-Walendzik E., Kolmaga A., Tafalska E. Styl życia – aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawowa. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 2009; 4(65): 195–203.
 
12.
Wojtyła-Buciora P., Żukiewicz-Sobczak W., Wojtyła K., Marcinkowski J.T. Sposób żywienia uczniów szkół podstawowych w powiecie kaliskim – w opinii dzieci i ich rodziców. Probl. Hig. Epidemiol. 2015; 96(1): 245–253.
 
13.
Kołłajtis-Dołowy A., Matysiuk E., Boniecka I. Zwyczaje żywieniowe wybranej grupy dzieci 11-12-letnich z Białegostoku. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 2007; 6(55): 335–342.
 
14.
Jarosz M. Ogólnopolskie działania w zakresie zwalczania nadwagi i otyłości, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Instytut Żywności i Żywienia; Warszawa 2013, s. 9–10.
 
15.
Niewiadomski T., Napierała M., Pezala M., Zukow W. Aktywność fizyczna i odżywianie w zdrowym stylu życia uczniów w wieku 10–13 lat ze szkoły podstawowej nr 9 w Inowrocławiu. Journal of Education, Health and Sport 2015; 5(6): 355–374.
 
16.
Pitucha A., Metera A. Charakterystyka nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym w Górze Puławskiej. Zeszyty Naukowe WSSP 2013;17: 67–85.
 
17.
Thorn J.E., DeLellis N., Chandler J.P., Boyd K. Parent and child self-reports of dietary behaviors, physical activity, and screen time. J. Pediatr. 2013; 162(3): 557–561.
 
18.
Väistö J., Eloranta A-M., Viitasalo A., Tompuri T., Lintu N., Karjalainen P., Lampinen E.K., Ågren J., Laaksonen D.E., Lakka H.M., Lindi V., Lakka T.A. Physical activity and sedentary behaviour in relation to cardiometabolic risk in children: cross-sectional findings f rom the Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study. Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 2014; 11(55): 1–10.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top