Urazy u kobiet w ciąży – postępowanie
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Gynaecological Endocrynology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Marta Maksym   

Klinika Ginekologii Endokrynologicznej Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, tel. 48 796 000 651
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:73-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Urazy w ciąży są najczęstszą pozapołożniczą przyczyną zgonów ciężarnych i dotyczą około 5–7% kobiet. Przystępując do udzielania pomocy kobiecie ciężarnej na miejscu wypadku należy pamiętać, że działania ratujące zdrowie i życie muszą obejmować dwie osoby – matkę i jej nienarodzone dziecko. W większości przypadków zaopatrzenie urazów u ciężarnej nie odbiega od schematu ITLS (International Trauma Life Support), należy jednak pamiętać, że może u niej dojść do szczególnych obrażeń typowych tylko dla ciąży. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zmiany zachodzące w fizjologicznej ciąży mogą maskować groźne dla zdrowia i życia objawy.
 
REFERENCJE (26)
1.
Harland K.K., Saftlas A.F., Yankowitz J., Peek-Asa C. Risk factors for maternal injuries in a population-based sample of pregnant women. J. Womens Health (Larchmt). 2014; 23(12): 1033–1038.
 
2.
Wu X., Yeoh H.T. Intrinsic factors associated with pregnancy falls. Workplace Health Saf. 2014; 62(10): 403–408.
 
3.
Petrone P., Talving P., Browder T., Teixeira P.G., Fisher O., Lozornio A., Chan L.S. Abdominal injuries in pregnancy: a 155-month study at two level 1 trauma centers. Injury. 2011; 42(1): 47–49.
 
4.
Brookfield K.F., Gonzalez-Quintero V.H., Davis J.S., Schulman C.I. Maternal death in the emergency department from trauma. Arch. Gynecol. Obstet. 2013; 288: 507–512.
 
5.
Connolly A.M., Katz V.L., Bash K.L., McMahon M.J., Hansen W.F. Trauma and pregnancy. Am. J. Perinatol. 1997; 14: 331–336.
 
6.
Chang J., Berg C.J., Saltzman L.E., Herndon J. Homicide: A leading cause of injury deaths among pregnant and postpartum women in the United States, 1991–1999. Am. J. Public Health. 2005; 95(3): 471–477.
 
7.
Vaysse C.1, Mignot F., Benezech J.P., Parant O. Traumatic uterine rupture: a rare complication of motor vehicle accidents during pregnancy. A case report. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2007; 36(6): 611–614.
 
8.
International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Red. J.E. Campbell. Medycyna Praktyczna. Kraków 2009.
 
9.
Bręborowicz G.H., Sobieszczyk S. Przedwczesne oddzielenie łożyska. W: Położnictwo i ginekologia. Red. G.H. Bręborowicz. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005.
 
10.
Curet M.J., Schermer C.R., Demarest G.B., Bieneik E.J. 3rd, Curet L.B. Predictors of outcome in trauma during pregnancy: identification of patient who can be monitored for less than 6 hours. J. Trauma 2000; 49(1): 18–24.
 
11.
Klinich K.D., Flannagan C.A., Rupp J.D., Sochor M., Schneider L.W., Pearlman M.D. Fetal outcome in motor-vehicle crashes: effects of crash characteristics and maternal restraint. Am. J. Obstet. Gynecol. 2008; 198(4): 450. e19.
 
12.
Schiff M.A., Holt V.L. Pregnancy outcomes following hospitalization for motor vehicle crashes in Washington State from 1989 to 2001. Am. J. Epidemiol. 2005; 161(6): 503–510.
 
13.
Chibber R.1, Al-Harmi J., Fouda M., El-Saleh E. Motor-vehicle injury in pregnancy and subsequent feto-maternal outcomes: of grave concern. J. Matern. Fetal Neonatal Med. 2015; 28(4): 399–402.
 
14.
Rasmus A., Balcerzyk-Barzdo E., Sikorski T., Piotrowski D. Zasady postępowania z kobietą ciężarną po urazie. Anestezjol. Intens. Ter. 2005; 37(4): 263–267.
 
15.
Luppi C.J. Cardiopulmonary resuscitation: pregnant women are different. AACN Clin. Issues 1997; 8: 574–585.
 
16.
Morris S., Stacey M. Resuscitation in pregnancy. BMJ 2003; 327: 1277–1279.
 
17.
Bień A. Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2000.
 
18.
Standard świadczenia usług medycznych „NEONATOLOGIA” materiały dla świadczeniodawców i płatników Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Warszawa 1999.
 
19.
Maciejewski T. Rozwój opieki perinatalnej na przełomie XX i XXI wieku. Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2013; 6(3): 136–140.
 
20.
Halczuk I. Aktualne ustalenia dotyczące leczenia padaczki u kobiet w wieku rozrodczym. Pol. Prz. Neurol. 2008; 4 (supl. A): 40–41.
 
21.
Wilczyński J., Dziatosz K. Padaczka – stan nagły. Zagrożenie życia matki i jej dziecka. Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2009; 2(4): 274–277.
 
22.
Oleszczuk J., Leszczyńska-Gorzelak B., Poniedziałek-Czajkowska E. Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Bifolium. Lublin 2006.
 
23.
Sikora-Szczęśniak D. Powierzchowne pęknięcie macicy po porodzie miednicowym – opis przypadku. Ginekol. Pol. 2012; 83(5): 380–383.
 
24.
Takei T., Matsuoka S., Ashitani N., Makihara N., Morizane M., Ohara N. Ruptured cornual pregnancy: case report. Clin. Exp. Obstet. Gynecol. 2009; 36(2): 130–132.
 
25.
Royal College of Obstetricians and Gynaecologist. Antenatal Corticosteroids to Reduce Neonatal Morbidity and Mortality. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Green-top Guideline 2010; 7.
 
26.
ACOG practice bulletin no. 127: Management of preterm labor. Obstet. Gynecol. 2012; 119(6): 1308–1317.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top