Kamica układu moczowego u dzieci hospitalizowanych na oddziale nefrologii – doświadczenia jednego ośrodka
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Nefrologii Dzieci, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu
 
2
Katedra i Klinika Pediatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Poradnia Kardiologiczna NZOZ „Medicor”, Myszków
 
 
Autor do korespondencji
Maria Szczepańska   

Katedra i Klinika Pediatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, SUM w Katowicach, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:139-147
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Aktualnie nie posiadamy wiarygodnych danych dotyczących epidemiologii kamicy układu moczowego w populacji dzieci i młodzieży w Polsce. Wydaje się, że staje się ona chorobą cywilizacyjną i jest coraz częściej rozpoznawana w populacji pediatrycznej. Przyczyn tego zjawiska doszukuje się w zmieniających się nawykach żywieniowych, braku aktywności fizycznej, epidemii otyłości a nawet globalnym ociepleniu klimatu.

Materiał i metody:
Artykuł przedstawia wyniki retrospektywnej analizy grupy dzieci hospitalizowanych z powodu kamicy układu moczowego oraz metabolicznej predyspozycji do tworzenia się złogów w układzie moczowym, prze-prowadzonej w latach 2010–2013 na Oddziale Nefrologii Dzieci Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu. Oceny dokonano pod kątem częstości występowania poszczególnych metabolicznych czynników ryzyka oraz ich związku z obrazem ultrasonograficznym.

Wyniki i wnioski:
Grupa dzieci z podejrzeniem kamicy dróg moczowych lub stanu metabolicznej predyspozycji do rozwoju kamicy charakteryzuje się dużą różnorodnością zaburzeń biochemicznych sprzyjających krystalizacji złogów w drogach moczowych. Zaskakujące jest spostrzeżenie o braku powiązań pomiędzy nasileniem zmian o charakterze kamicy w badaniu ultrasonograficznym a zaburzeniami biochemicznymi potencjalnie predysponującymi do tworzenia się złogów. Obraz wapnicy nerek w badaniu ultrasonograficznym wykazuje natomiast wyraźny związek z hiperkalciurią. Pierwotne zaburzenie funkcji przytarczyc oraz przedawkowanie witaminy D rzadko stanowią wyjaśnienie przyczyny kamicy układu moczowego.

 
REFERENCJE (22)
1.
Tasian G.E., Copelovitch L. Evaluation and medical management of kidney stones in children. J. Urol. 2014; 192(5): 1329–1336.
 
2.
Van Dervoort K., Wiesen J., Frank R., Vento S., Crosby V., Chandra M., Trachtman H. Urolithiasis in pediatric patients: a single center study of incidence, clinical presentation and outcome. J. Urol. 2007; 177(6): 2300–2305.
 
3.
Routh J.C., Graham D.A., Nelson C.P. Epidemiological trends in pediatric urolithiasis at United States freestanding pediatric hospitals. J. Urol. 2010; 184(3): 1100–1104.
 
4.
Romero V., Akpinar H., Assimos D.G. Kidney Stones: A global picture of prevalence, incidence, and associated risk factors. Rev. Urol. 2010; 12(2–3): 86–96.
 
5.
Halbritter J., Baum M., Hynes A.M., Rice S.J., Thwaites D.T., Gucev Z.S., Fisher B., Spaneas L., Porath J.D., Braun D.A., Wassner A.J., Nelson C.P., Tasic V., Sayer J.A., Hildebrandt F. Fourteen Monogenic Genes Account for 15% of Nephrolithiasis/ Nephrocalcinosis. J. Am. Soc. Nephrol. 2015; 26(3): 543–551.
 
6.
Taylor E.N., Stampfer M.J., Curhan G.C. Obesity, weight gain and the risk of kidney stones. JAMA 2005; 293(4): 455–462.
 
7.
Nowfar S., Palazzi-Churas K., Chang D.C., Sur R.L. The relationship of obesity and gender prevalence changes in United States inpatient nephrolithiasis. Urology 2011; 78: 1029–1033.
 
8.
Brikowski T.H., Lotan Y., Pearle M. Climate-related increase in the prevalence of urolithiasis in the United States. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2008; 105(28): 9841–9846.
 
9.
Chen Y.K., Lin H.C., Chen C.S., Yeh S.D. Seasonal variations in urinary calculi attacks and their association with climate: a population based study. J. Urol. 2008; 179: 564–569.
 
10.
Kamińska A., Bieroza I. Kamica układu moczowego u dzieci. Nowa Pediatr. 2011; 15(2): 42–48.
 
11.
Mohamed J., Riadh M., Abdellatif N. Urolithiasis in infants. Pediatr. Surg. Int. 2007; 23(4): 295–299.
 
12.
Koyuncu H.H., Yencilek F., Eryildirim B., Sarica K. Family history in stone disease: how important is it for the onset of the disease and the incidence of recurrence? Urol. Res. 2010; 38(2): 105–109.
 
13.
Bandari J., Dangle P.P., Lyon T.D., Lee A., Schneck F.X., Cannon G.M., Stephany H.A., Ost M.C. 24-Hour Urinary Parameters in Overweight and Obese Children with Urolithiasis. J. Urol. 2016; 196(2): 526–530.
 
14.
Hoyer P.F. Nephrocalcinose. In Hofmann V., Deeg K.H., Hoyer P.F. (red). Ultraschalldiagnostik in Pädiatrie und Kinderchirurgie. Thieme. Stuttgart 1996, 372–374.
 
15.
Matlaga B.R., Schaeffer A.J., Novak T.E., Trock B.J. Epidemiologic insights into pediatric kidney stone disease. Urol. Res. 2010; 38(6): 453–457.
 
16.
Novak T.E., Lekshmenen Y., Trock B.J., Gearhart J.P., Matlaga B.R. Sex prevalence of pediatric kidney stone disease in the United States: an epidemiologic investigation. Urology. 2009; 74: 104–107.
 
17.
Menditto V.G., Lucci M., Polonara S. The role of hypomagnesiuria in urolithiasis and renal colic: results from a prospective study of a metabolic evaluation protocola. Minerva Med. 2012; 103(5): 377–382.
 
18.
Oğuz U., Resorlu B., Unsal A. Metabolic evaluation of patients with urinary system stone disease: a research of pediatric and adult patients. Int. Urol. Nephrol. 2014; 46(2): 329–334.
 
19.
Chen X., Shen L., Gu X., Dai X., Zhang L., Xu Y., Zhou P. High-dose supplementation with vitamin C–induced pediatric urolithiasis: the first case report in a child and literature review. Urology. 2014; 84(4): 922–924.
 
20.
Ubetagoyena Arrieta M., Corera Casty M.N., Martínez Saenz de Jubera J., González Hospitaler M.T., Areses Trapote R., Pérez-Yarza E.G. Lithogenic risk assessment in children with kidney stones. Arch. Esp. Urol. 2015; 68(4): 429–434.
 
21.
Doğan C.S., Uslu-Gökçeoğlu A., Comak E., Alimoğlu E., Koyun M., Akman S. Renal function and linear growth of children with nephrocalcinosis: a retrospective single-center study. Turk J. Pediatr. 2013; 55(1): 58–62.
 
22.
Fallahzadeh M.H., Zare J., Al-Hashemi G.H., Derakhshan A., Basiratnia M., Arasteh M.M., Fallahzadeh M.A., Fallahzadeh M.K. Elevated serum levels of Vitamin D in infants with urolithiasis. Iran J. Kidney Dis. 2012; 6(3): 186–191.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top