Polimorfizm 1181G/C genu OPG i jego związek z osteoporozą u kobiet po menopauzie
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Histologii SUM
 
2
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej - Śląski Uniwersytet Medyczny
 
3
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Ariel Plewka   

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej - Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Osteoporoza jest układową chorobą układu kostnego, charakteryzującą się niską masą kostną i zaburzeniami mikroarchitektury kości, ze zwiększoną kruchością kości i podatnością na złamania. Istnieje istotny wkład genetyczny tak w gęstość kości jak jej przemianę. Sugeruje się, że polimorfizm OPG może wpływać na gęstość kości i jej przemianę.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono na grupie 570 kobiet w wieku postmenopauzalnym (404) i rozrodczym (166). Grupa w wieku postmenopauzalnym obejmowała kobiety z osteoporozą, osteopenią i zdrowe. Kobiety w wieku rozrodczym były zdrowe. Zbadano częstość występowania polimorfizmu badanego genu w grupie pacjentek z oznaczoną gęstością mineralną kości (BMD) oraz w grupie kontrolnej. Badanie przeprowadzono metodą RFLP-PCR.

Wyniki:
Wykazano korelację polimorfizmu G1181C genu OPG z masą ciała i masą urodzeniową oraz związek ze zmniejszoną gęstością kości oraz zwiększonym ryzykiem występowania osteoporozy pomenopauzalnej.

Wnioski:
Genotypy homozygotyczne polimorfizmu G1181C genu OPG mogą mieć wpływ na masę urodzeniową kobiet i wzrost ryzyka wystąpienia osteoporozy.

eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top