Zaburzenia urodynamiczne w metaplazji płaskonabłonkowej śluzówki pęcherza i cystitis cystica u dzieci
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Kalicka   

Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Puławska 18/154, 20-046 Lublin
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:393-398
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Integralnym elementem przewlekłych zapaleń pęcherza, obok nawrotów zakażeń dróg moczowych, są zaburzenia funkcji pęcherza i cewki moczowej. Autorzy podjęli próbę odpowiedzi, czy badania urodynamiczne mogą pomóc w decyzji o konieczności wykonania cystoskopii w celu wykluczenia metaplazji płaskonabłonkowej (MPN) lub cystitis cystica (CC).

Materiał i metody:
Retrospektywnej ocenie poddano wyniki badań urodynamicznych 12 dziewcząt, które na podstawie przebiegu klinicznego choroby oraz wykonanych badań skierowano na badanie cystoskopowe i rozpoznano MPN lub CC.

Wyniki:
W grupie 12 dziewcząt MPN rozpoznano u 1, współistnienie MPN i CC u 3, CC bez MPN u 6, a niecharakterystyczny obraz z przekrwieniem śluzówki trójkąta pęcherza u 2 z nich. Obraz badań urodynamicznych był różnorodny. Wśród pacjentek z MPN, w początkowym okresie obserwacji, badania urodynamiczne sugerowały bardzo szerokie spektrum – od osłabienia kurczliwości wypieracza, po bardzo silne jego skurcze w czasie mikcji. Nadreaktywność wypieracza zaobserwowano u 70% badanych. Wyniki początkowych badań urodynamicznych, w porównaniu z wynikami po kilku latach obserwacji, ewoluowały w kierunku zmniejszenia nadreaktywności wypieracza i osłabienia jego kurczliwości w czasie mikcji, zwłaszcza u dziewcząt z CC. Stwierdzono poprawę krzywych przepływów u 6 badanych pacjentek (w tym u 2 z MPN i 4 z CC) w okresie końcowym obserwacji, po leczeniu MPN i CC.

Wnioski:
Przy podejmowaniu decyzji o skierowaniu dziecka z zaburzeniami mikcji i nawrotami ZUM na badanie cystoskopowe należy się kierować obrazem klinicznym. Na podstawie analizy badanej grupy, za podejrzeniem MPN lub CC może przemawiać ewoluowanie badań urodynamicznych w trakcie obserwacji w kierunku osłabienia kurczliwości wypieracza w czasie mikcji.

 
REFERENCJE (12)
1.
Muszyńska J., Goszczyk A., Jurkiewicz B., Samotyjek J. Zmiany śluzówki pęcherza moczowego o typie cystitis cystica w przebiegu nawracających zakażeń układu moczowego. Pediatr. Med. Rodz. 2007; 3(3): 177–181.
 
2.
Milosewić D., Batinić D., Tesivić G., Konjevoda P., Kniewald H., Subat-Dezulović M., Grković L., Topalović-Grković M., Turudić D., Spajić B. Cystitis cystica and recurrent urinary tract infections in children. Coll. Antropol. 2010, 34(3): 893–897.
 
3.
Jurkiewicz B., Zabkowski T. Nonkeratinised squamous metaplasia of urinary bladder in children; a report of case experiences. Biomed. Res. Int. 2014: 936970.
 
4.
French L.M., Bhambore N. Interstitial Cystitis/Painful Bladder syndrom. American Fam. Physician. 2011: 83(10): 1175–1181.
 
5.
Rechberger T., Wróbel A. Patofizjologia zaburzeń mikcji – wysiłkowe nieotrzymanie moczu. W: Nietrzymanie moczu i zaburzenia statystyki dna miednicy u kobiet. Red. T. Rechberger. Termedia. Poznań 2009.
 
6.
Andrade E.L., Ferreira J., André E., Calixto J.B. Contractile mechanisms coupled to TRPA1 receptor activation in rat urinary bladder. Biochem. Pharmacol. 2006; 72(1): 104–114.
 
7.
Nagy I., Santa P., Jancsó G., Urban L. The role of the vanilloid (capsaicin) receptor (TRPV1) in physiology and pathology. European Journal of Pharmacology 2004; 500(1–3): 351–369.
 
8.
Uchling D.T., King L.R. Secretory immunoglobulin-A excretion in cystitis cystica. Urology 1973; 1(4): 305–306.
 
9.
Riaz A., Rasalino D.D., Dalton D.P. Cystitis cystica and cystitis glandularis causing ureteral obstruction. J. Urol. 2012; 187(3): 1059–1060.
 
10.
Tramyeres-Galvan A., Ccanova-Ivorra J.A., Sanchez-Ballester F., De la Torre Abril L., López Alcina E., Navalón Verdejo P., Zaragozá Orts J. Bladder squamous metaplasia: raport of one case and biblographic review. Arch. Esp. Urol. 2005; 58(1): 74–76.
 
11.
Ankem M.K., Grotas A.B., Shurtleff B., DiPiazza D., Barnard N., Barone J.G. Nonkeratinizing Squamous Metaplasia of the bladder in children. Infect. Urol. 2002; 15(4): 22–25.
 
12.
Jurkiewicz B., Mokwa T., Matuszewski Ł., Gut G., Rybak D., Cisłak R., Bogusz-Gogol K. Metaplazja płąskonabłonkowa nabłonka urotelialnego błony śluzowej pęcherza moczowego – doniesienie wstępne. Pediatr. M.J.R. 2005; 1(4): 266–271.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top